Regulamin

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

I. Definicje

Użytym w niniejszym Regulaminie definicjom należy nadać znaczenie, jak następuje:

 1. Regulamin” – niniejszym Regulamin Sklepu Internetowego,
 2. Sklep Internetowy” – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.sklep.wedelpijalnie.pl umożliwiający zakup wskazanych w ofercie produktów, składanie zamówień na ich wykonanie oraz dokonywanie płatności, w każdym z wypadków powyżej wskazanych na zasadach określonych Regulaminem,
 3. Pijalnie Czekolady” lub „Administrator” – oznacza podmiot odpowiedzialny za prowadzenie niniejszego Sklepu Internetowego, w tym za realizacje Zamówień Użytkownika, na zasadach określonych Regulaminem, tj. Pijalnie Czekolady sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-017), ul. Rynek Główny 46, , numer NIP 521-33-14-972, numer REGON 015844404, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000220088, z kapitałem zakładowym w wysokości 2 300 000,00 zł,
 4. Użytkownik” – użytkownik Sklepu Internetowego, który dokonał Zamówienia na zasadach określonych Regulaminem,
 5. „Konto Użytkownika” – indywidualne konto, które Użytkownik ma możliwość założyć w Sklepie Internetowym i w którym dostępne będą podsumowania jego Zamówień,
 6. Zamówienie” – dokonane przez Użytkownika zamówienie na produkty znajdujące się w ofercie za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
 7. Lokal” – Punkt odbioru zamówień mieszczący się w Warszawie (03-721) przy ul. Jagiellońskiej 2.
 8. „Przedsiębiorca występujący na prawach konsumenta” – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 9. „Produkt personalizowany” – produkt przygotowywany bezpośrednio pod indywidualny projekt Klienta (Torcik Wedlowski, Bombka z czekolady, Pisanka z czekolady, Czekoladowy alfabet).

 

II. Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady składania i odbioru Zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod domeną www.sklep.wedelpijalnie.pl. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest bezpłatne.
 2. Sklep Internetowy wraz z treścią, znakami graficznymi, zdjęciami, artykułami i innymi materiałami pisemnymi, materiałami audio-wideo oraz bazą danych stanowi własność Administratora.
 3. Usługi świadczone za pośrednictwem Sklepu Internetowego są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2019 poz. 123). Za pośrednictwem Sklepu świadczone są przede wszystkim usługi umożliwiające zawarcie umowy sprzedaży produktów dostępnych w ofercie, a także prowadzenie Konta Użytkownika, zapewnienie możliwości komentowania produktów i usług świadczonych przez Sklep Internetowy przez Użytkowników oraz subskrypcja newslettera.
 4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest dobrowolne.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikowania oferty Sklepu Internetowego.
 6. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2019 poz. 123).

 

III. Składanie i odbiór Zamówień, płatności

 1. Dla wypełnienia formularza Zamówienia nie jest wymagane uprzednie zalogowanie Użytkownika w Sklepie Internetowym, ale konieczne jest podanie danych umożliwiających realizację Zamówienia, tj.: imienia i nazwiska Użytkownika, nazwy firmy oraz numeru NIP, jeśli Użytkownik prowadzi działalność gospodarczą, adresu e-mail, numeru kontaktowego oraz adres wysyłki, jeśli Użytkownik wybierze opcję z dostawą InPost. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na zasadach określonych w punkcie VII niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik kompletuje Zamówienie poprzez wybranie Produktów dostępnych w ofercie.
 3. Użytkownik ma możliwość wybrania liczby Produktów, które chce dodać do Zamówienia.
 4. Wybrane przez Użytkownika Produkty zostają przeniesione do koszyka Użytkownika.
 5. Użytkownik zostaje przekierowany do podsumowania Zamówienia, gdzie podaje adres e-mail, numer telefonu, dane niezbędne do wysyłki oraz dane konieczne do wystawienia faktury VAT, jeśli Użytkownik życzy sobie otrzymać taką fakturę. Użytkownik wybiera następnie sposób dostawy: odbiór osobisty w Lokalu lub dostawa kurierem InPost lub paczkomat InPost lub Punkty odbioru Poczta Polska, Żabka, Orlen, Ruch. Dodatkowe koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 6. Użytkownik ma możliwość założenia Konta Użytkownika, w którym będą znajdowały się podsumowania jego Zamówień. Nie jest to jednak konieczne do złożenia Zamówienia. Użytkownik będzie również mógł zamówić newsletter.
 7. Zamówienie Użytkownika zostanie przekazane do realizacji, a Użytkownik przekierowany w celu rozliczenia transakcji za pośrednictwem serwisu Przelewy24 lub eService. Pijalnie Czekolady ani Lokal nie mają dostępu do żadnych danych dotyczących rachunku bankowego Użytkownika. Jeśli transakcja z różnych przyczyn nie dojdzie do skutku, pieniądze zwracane są do serwisu Przelewy24 lub eService, a następnie na rachunek bankowy Użytkownika.
 8. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie przesłania Zamówienia przez Użytkownika.
 9. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT, które doręczane są razem z Zamówieniem. Złożenie Zamówienia w sklepie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie paragonu lub faktury VAT.
 10. W przypadku gdy Zamówienie dotyczy personalizacji „Torcika Wedlowskiego” według własnego projektu Użytkownika, Użytkownik po złożeniu Zamówienia oraz dokonaniu płatności zobowiązany jest przesłać na adres: skleponline@wedelpijalnie.pl wypełniony formularz zamówień „Torcików Wedlowskich” z narysowanym wzorem Torcika lub przesłać pdf ze wzorem Torcika stworzonym za pomocą kreatora dostępnego na stronie torcikwedlowski.pl. Ponieważ każdy Torcik jest ręcznie dekorowany, po otrzymaniu projektu Torcika Pijalnie Czekolady zweryfikują możliwość jego wykonania i w razie konieczności skontaktują się mailowo lub telefonicznie w celu doprecyzowania szczegółów projektu.
 11. Przy większych ilościach (powyżej 10 szt) produktów z kategorii Torcik, termin realizacji potwierdzany jest indywidualnie, ze względu na to, że produkty te są wykonywane ręcznie na zamówienie Klienta.
 12. Użytkownik zostaje mailowo poinformowany o zakończeniu realizacji Zamówienia oraz o wysyłce Zamówienia bądź też o możliwości odbioru osobistego.
 13. W przypadku wysyłki towarów do paczkomatów zalecamy ich jak najszybszy odbiór.

W przypadku Zwrotu zamówienia do Pijalni Czekolady z powodu błędnie podanego przez Użytkownika adresu doręczenia, odmowy przyjęcia paczki przez adresata lub nieodebrania paczki w określonym terminie, Zamawiający ponosi koszty ewentualnej ponownej wysyłki oraz koszty zwrotu zamówienia.

 

IV. Realizacja Zamówień

 1. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu przewidujących brak realizacji Zamówienia, Pijalnie Czekolady mają prawo odmówić realizacji Zamówienia z ważnych powodów i odstąpić tym samym od umowy sprzedaży, w tym w szczególności w przypadku niemożliwości zrealizowania Zamówienia w określonym przez Pijalnie Czekolady czasie. Pijalnie Czekolady zastrzegają sobie prawo odmowy zrealizowania Zamówienia, w którym Użytkownik podał niepełne lub nieprawdziwe dane.
 2. Niezależnie od podstawy odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku Zamówień opłaconych, Pijalnie Czekolady zobowiązują się do zwrotu zapłaconej kwoty w całości w terminie 14 dni od dnia poinformowania Użytkownika o odmowie realizacji.
 3. Termin realizacji Zamówienia wraz z dostawą wynosi do 10 dni. O terminie realizacji Zamówienia Użytkownik jest powiadomiony mailowo wraz z potwierdzeniem Zamówienia.
 4. Przy większych ilościach (powyżej 10 szt.) produktów personalizowanych, termin realizacji potwierdzany jest indywidualnie, ze względu na to, że produkty te są wykonywane ręcznie na zamówienie Klienta.
 5. W przypadku zamówienia danej pozycji w ilości powyżej 50 szt. termin realizacji potwierdzany jest indywidualnie.

 

V. Zwroty

 1. Produkty z czekolady są z natury kruche i łatwo topliwe, pomimo licznych zabezpieczeń w postaci opakowania zewnętrznego oraz kartonika wysyłkowego mogą ze względu na rodzaj dostawy (przesyłka kurierska lub paczkomatem) ulec ukruszeniu, ułamaniu, częściowym stopieniu, co nie obniża ich walorów smakowych i wartości produktu, jednak wizualnie może nie odpowiadać Użytkownikowi. Prosimy wziąć pod uwagę taką ewentualność przed złożeniem Zamówienia. W przypadku wysyłki towarów do paczkomatów zalecamy ich jak najszybszy odbiór.
 2. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego lub przedsiębiorcą występującym na prawach konsumenta może odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Użytkownik może również skorzystać z elektronicznej formy odstąpienia od umowy za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego w ramach Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz adresu e-mail Administratora: skleponline@wedelpijalnie.pl. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym Użytkownik wszedł w posiadanie Zamówienia.
 3. Pijalnie Czekolady z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Użytkownika będącego konsumentem lub przedsiębiorcą występującym na prawach konsumenta prześlą na adres poczty elektronicznej Użytkownika potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zamówienie należy zwrócić na adres Lokalu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni. Użytkownik będący konsumentem lub przedsiębiorcą występującym na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Zamówienia. Pijalnie Czekolady ponoszą koszty zwrotu Zamówienia wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia jednoznacznej zgody na poniesienie tych kosztów.
 5. Pijalnie Czekolady niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika będącego konsumentem lub przedsiębiorcą występującym na prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy zwrócą Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności na rzecz Pijalni Czekolady, w tym koszty dostarczenia Zamówienia. Pijalnie Czekolady dokonują zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba, że Użytkownik ten wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Użytkownika z żadnym kosztem. Pijalnie Czekolady mogą wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Użytkownik będący konsumentem lub przedsiębiorcą występującym na prawach konsumenta wybrał sposób dostarczenia Zamówienia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Pijalnie Czekolady, Pijalnie Czekolady nie są zobowiązane do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Pomimo zawarcia umowy sprzedaży na odległość, Użytkownikowi będącemu konsumentem lub przedsiębiorcą występującym na prawach konsumenta nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w przypadkach wskazanych w 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności wskazanych w pkt.3 – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; pkt.4 – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; pkt.5 – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Dotyczy to między innymi produktów żywnościowych, które zostały odpakowane przez Użytkownika, a także produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie. Zwroty takich produktów będą możliwe jedynie w przypadkach nienależytego wykonania Zamówienia przez Pijalnie Czekolady w trybie postępowania reklamacyjnego.

VI. Warunki przechowywania oraz data minimalnej trwałości

 1. Produkty czekoladowe zgodnie z informacją umieszczoną na opakowaniu należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Optymalna temperatura to 18-20oC.
 2. Data minimalnej trwałości produktów czekoladowych sprzedawanych w sklepie internetowym wynosi nie mniej niż 3 tygodnie.

VII. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje powinny być złożone w miarę możliwości niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową za pośrednictwem formularza reklamacyjnego (POBIERZ): w formie pisemnej na adres: Pijalnie Czekolady E.Wedel – Sklep internetowy, ul. Jagiellońska 2, 03-721 Warszawa, bezpośrednio do Lokalu w którym odbierane było zamówienie lub pocztą e-mail na adres skleponline@wedelpijalnie.pl, Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail Użytkownika, dowód zakupu, dokładny opis stanu faktycznego oraz zdjęcia reklamowanego produktu.
 2. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcia.

 

VIII. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest spółka Pijalnie Czekolady sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-017), ul. Rynek Główny 46, , numer NIP 521-33-14-972, numer REGON 015844404, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000220088, z kapitałem zakładowym w wysokości 2 300 000,00 zł. Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: dane.osobowe@wedelpijalnie.pl
 2. Dane Osobowe Użytkownika będą zbierane w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, w celu i zakresie niezbędnym do:
  – realizacji zamówionej usługi newslettera – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda Użytkownika,
  – zawarcia i realizacji umowy sprzedaży oraz rozpatrywanie reklamacji – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy;
  – dochodzenie i obrona przed ewentualnymi roszczeniami – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacja prawnie usprawiedliwionych celów Administratora;
  – tworzenia statystyk Zamówień i preferencji Użytkowników – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacja prawnie usprawiedliwionych celów Administratora.
 3. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania zawarcie i realizacja umowy sprzedaży nie będzie możliwa.
 4. W celach określonych w punkcie d powyżej Dane Osobowe zbierane są automatycznie i mogą być użyte w celu dostosowania wyświetlanej strony Sklepu Internetowego do indywidualnych ustawień Użytkownika oraz prowadzenia analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby Administratora.
 5. Zgromadzone informacje mogą być wykorzystane do ich udostępnienia uprawnionym organom, w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości, w przypadku uzasadnionego przypuszczenia popełnienia przez Użytkownika przestępstwa, a także na wniosek uprawnionych organów na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Administrator nie przekazuje zgromadzonych Danych Osobowych podmiotom trzecim, z wyłączeniem podmiotów przetwarzających Dane Osobowe na zlecenie Administratora oraz w przypadku, gdy takie przekazanie jest konieczne ze względu na uregulowania prawne (na wniosek uprawnionych organów państwowych).
 7. Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych w dowolnym momencie i w jakiejkolwiek formie. Wycofanie zgodnie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 10. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

XV. Pliki cookies

 1. W związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego zbierane są pliki typu cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, zapisane w plikach tekstowych, które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do umożliwienia korzystania z poszczególnych funkcji Sklepu Internetowego oraz usprawnienia korzystania z niego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podstawą prawną dla zbierania danych osobowych odczytywanych z plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu Administratora. Celem takim jest dostosowanie usług Sklepu Internetowego do indywidualnych ustawień Użytkowników oraz zapamiętanie wprowadzanych przez Użytkownika danych związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby Administratora.
 3. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

X. Wymagania techniczne

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga posiadania przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, przeglądarki Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera lub ich nowszych wersji oraz oprogramowania akceptującego pliki cookies.
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby Sklep Internetowy działał poprawnie, ale nie gwarantuje jego ciągłej dostępności. Administrator może czasowo zawiesić działanie Sklepu Internetowego, gdy koniecznie to będzie w celu usunięcia awarii lub poprawy jego działania.

 

XI. Zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym

 1. Użytkownik zobowiązuje się do:
  a) niedostarczania za pośrednictwem Sklepu Internetowego treści o charakterze bezprawnym;
  b) wprowadzania danych zgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym;
  c) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, mając na uwadze poszanowanie dobrych obyczajów, dóbr osobistych, praw własności intelektualnej i praw osób trzecich.
 1. Treści o charakterze bezprawnym, godzące w prawa i wolności innych osób bądź też w jakikolwiek inny sposób sprzeczne z dobrymi obyczajami zawarte w komentarzach Użytkowników, będą usuwane przez Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników.

XII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne przepisy prawa polskiego.
 2. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W przypadku wyrażenia chęci przez Użytkownika takiego sposobu rozwiązania sporu z Administratorem, strony skorzystać mogą z postępowania mediacyjnego za pośrednictwem niezależnego arbitra.
 3. W celu polubownego rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Administratorem, Użytkownik, na podstawie art. 36 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 148) może zwrócić się o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej. Informacje w przedmiocie zasad i trybu prowadzenia postępowania mediacyjnego znajdują się na stronach odpowiednich Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej lub dostępne są w ich siedzibach.
 4. W celu polubownego rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Administratorem, Użytkownik może także zwrócić się z wnioskiem o jego rozstrzygnięcie do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego na podstawie art. 37 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 148) przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określony został w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. z 2001 r., nr 113, poz. 1214).
 5. Administrator może dokonywać zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany będą publikowane pod adresem www.wedelpijalnie.pl. Wszystkie Zamówienia przyjęte do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Użytkownika. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania w serwisie internetowym wedelpijalnie.pl.
 6. Niniejszy Regulamin wraz z późniejszymi zmianami obowiązuje od dnia 1.06.2020.

 

 

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Pijalnie Czekolady E.Wedel – Sklep internetowy, ul. Jagiellońska 2, 03-721 Warszawa, e-mail: skleponline@wedelpijalnie.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.