Polityka prywatności i cookies

Serwisy w domenie *.wedelpijalnie.pl są prowadzone przez spółkę Pijalnie Czekolady spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Rynek Główny 46, 31-017 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000220088, posiadającą NIP 5213314972 oraz REGON 015844404, o kapitale zakładowym w wysokości 2.300.000 złotych („Pijalnie”), prowadzącą sieć pijalni czekolady pod marką Pijalnie Czekolady E.Wedel.

Niniejsza Polityka Prywatności uwzględnia wymagania, które wynikają z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej określanego jako „RODO”.

 

 1. Podstawowe zasady prywatności

Pijalnie przywiązują wielką wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających serwisy w domenie *.wedelpijalnie.pl.

Pijalnie nie zabiegają o identyfikację Użytkowników stron Spółki.

Pijalnie nie udostępniają żadnych danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że następuje to za zgodą Użytkownika lub z mocy prawa.

 

 1. Dane zbierane automatycznie

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, Pijalnie przechowują zapytania HTTP/HTTPS kierowane do serwera. Oznacza to, że spółka Pijalnie zna publiczne adresy IP, z których Użytkownicy przeglądają treści informacyjne serwisów w domenie *.pijalniewedel.pl. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Spółka Pijalnie zna również:
• czas nadejścia zapytania,
• czas wysłania odpowiedzi,
• nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP/HTTPS,
• informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP/HTTPS,
• adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony w domenie *.wedelpijalnie.pl nastąpiło przez odnośnik,
• informacje o przeglądarce Użytkownika.
Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony w domenie *.wedelpijalnie.pl

 

 1. Wykorzystywanie danych zbieranych automatycznie

Dane zbierane automatycznie, w tym adresy IP (oraz inne informacje zawartych w logach systemowych), są przechowywane przez czas nieokreślony i mogą być wykorzystane jedynie w celach administracyjnych serwisem, do diagnozowania problemów związanych z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w ogólnie pojętych celach technicznych a  także przy analizach statystycznych np. typ stosowanej przeglądarki stron WWW, ogólne informacje demograficzne (np. o regionie z którego następuje połączenie) oraz analizach zachowań Użytkowników na stronie internetowej, celem dopasowania zawartości naszych stron internetowych. Zestawienia takie nie zawierają żadnych danych identyfikujących pojedynczych Użytkowników.

Przetwarzanie danych zbieranych automatycznie odbywa się w celach związanych z prawnie uzasadnionym interesem Pijalni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. w celach statystycznych.

Zbiorcze podsumowania w postaci statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

 

 1. Mechanizm cookies

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na komputerze Użytkownika (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta).

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu rozpoznawania osobistych preferencji Użytkownika. Pliki „cookies” nie zawierają żadnych danych osobowych. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać informacje o tym, jak często odwiedzasz nasz serwis i które jego elementy najbardziej interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy jedynie w celach statystycznych. Innymi słowy stosowane przez Pijalnie pliki cookies pozwalają na rozpoznawanie komputera Użytkownika w czasie kolejnej wizyty na stronie i mają jedynie ułatwiać korzystanie ze strony. Nie służą identyfikacji Użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość.

Mechanizm ten stosujemy jedynie do zapamiętywania – na czas sesji – następujących parametrów nawigacyjnych:
• czy oglądana strona jest pierwszą stroną odwiedzoną w trakcie sesji,
• stan rozwinięcia menu bocznego w serwisie dotyczącym prywatności w Internecie (aby Użytkownik mógł zachować stan rozwinięcia menu przy przechodzeniu pomiędzy podstronami serwisu informacyjnego).

Po zakończeniu sesji (np. po przejściu do stron spoza domeny *.wedelpijalnie.pl) zapisane przez pliki cookies informacje są usuwane.

Domena *.wedelpijalnie.pl wykorzystuje oraz umożliwia korzystanie z plików cookies podmiotom trzecim (Google AdWords, GoogleAnalytics) w celach statystycznych oraz reklamowych.

Przetwarzanie danych w postaci plików cookies odbywa się na podstawie zgody Użytkownika wyrażonej za pomocą ustawień przeglądarki internetowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). To Użytkownik decyduje bowiem, czy chce, aby pliki cookies były zapisywane na jego komputerze. Użytkownik może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu Firewall. Może również usunąć zapisane do tej pory pliki cookies. Użytkownik może zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam.
Wyłączenie plików cookies może jednak spowodować, niedogodności w korzystaniu z naszej strony.

 

 1. Dane przekazywane za pośrednictwem formularza kontaktowego

W przypadku zapytań kierowanych przez Państwa za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie www.wedelpijalnie.pl/oferta-dla-firm oraz  www.wedelpijalnie.pl/franchising dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj.: udzielenia odpowiedzi na Państwa zgłoszenia i przechowywanie prowadzonej korespondencji, a także ustalenia, dochodzenia, obrony lub egzekucji roszczeń przez Pijalnie w związku z przesłanym zgłoszeniem.

Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie podlegają profilowaniu.

Podanie danych osobowych w zgłoszeniu jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia odpowiedzi.

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym zlecamy świadczenie usług, wymagających przetwarzania danych, np.: dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi archiwizacji i niszczenia dokumentacji, a także naszym doradcom zewnętrznym i audytorom. Dane osobowe mogą być także udostępnione uprawnionym organom publicznym.

 

 1. Pozostałe ważne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest spółka Pijalnie Czekolady Sp. z o.o. (ul. Rynek Główny 46, 31-017 Kraków, e-mail: dane.osobowe@wedelpijalnie.pl
Kontakt ze spółką Pijalnie w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwy poprzez:
• Wysyłkę listu na adres korespondencyjny Pijalni, tj. Pijalnie Czekolady Sp. z o.o., ul. Zamoyskiego 28/30, 03-801 Warszawa;
• Wysłanie wiadomości mailowej na adres: dane.osobowe@wedelpijalnie.pl
Dane osobowe będą wykorzystywane przez nas w następujących celach:
• Dane zbierane automatycznie – w celach statystycznych na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu Pijalni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• Pliki cookies – w celach statystycznych oraz reklamowych, na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

 • Dane przekazywane za pośrednictwem formularza kontaktowego – w celu odpowiedzi na zgłoszenie oraz ustalenia, dochodzenia, obrony lub egzekucji roszczeń na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu Pijalni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  Użytkownik ma prawo żądania dostępu do jego danych osobowych posiadanych przez Pijalnie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo przenoszenia ich do wskazanego przez Użytkownika administratora danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Generalny Inspektor Danych Osobowych), jeżeli uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
  Odbiorcą danych osobowych Użytkownika, oprócz Pijalni, mogą być także dostawcy usług informatycznych na rzecz spółki Pijalnie oraz inne podmioty wskazane w niniejszej Polityce Prywatności.
  Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich. Dane te nie będą również służyły do wydania decyzji na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania lub profilowania.

 

 1. Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany Polityka Prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

 

 1. Rekrutacja Kandydatów do pracy 

Informacja szczegółowa dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy:

>>KLAUZULA INFORMACYJNA REKRUTACJA KANDYDATÓW DO PRACY<<